અધ્યારૂનું જગત

આમ તો જીવન ક્યાંય સ્ટીરીયોટાઈપ, એક જ બીબામાં ઢાળ્યું ઢળાતું નથી, એ તો દરેક ક્ષણે નવી તકો, નવી વિટંબણાઓ અને નવા પડકારો સતત આપ્યા જ કરે છે. જો તમે ધ્યાન ન આપો તો એ ભયંકર રીતે ગૂંચવણભર્યું બની જાય, અને જો ધ્યાન આપો અને વ્યવસ્થિતતા લાવો તો ખૂબ સરળ અને સહજ.

View original post 257 more words

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s