ભોળી રે ભરવાડણ…

 

 • ભોળી રે ભરવાડણ હરિને વેચવા ચાલી;
  સોળ સહસ્ત્ર ગોપીનો વાહાલો, મટુકીમાં ઘાલી. ભોળીoઅનાથના નાથને વેચે આહીરની નારી;
  શેરીએ-શેરીએ સાદ પાડે : લ્યો કોઈ મોરારિ. ભોળીo

  મટુકી ઉતારી, માંહી મોરલી વાગી;
  વ્રજનારીને સેજે જોતાં મૂરછા લાગી. ભોળીo

  બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સરખા કૌતક એ પેખે;
  ચૌદ લોકના નાથને કાંઈ મટુકીમાં દેખે. ભોળીo

  ગોવાલણીના ભાગ્યે પ્રગટ્યા અંતરજામી;
  દાસલડાંને લાડ લડાવે નરસૈંનો સ્વામી. ભોળીo

  – નરસિંહ મહેતા

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s