મા ગુર્જરી

ખબર પડી કે છૂટી જાશે આજકાલમાં ગાંઠ,
હ્રદયને ભૂલી ગયા, વાળીને રૂમાલમાં ગાંઠ…

ન દિલમાં ગૂંચ છે કોઈ, ન છે ખયાલમાં ગાંઠ,
પણ એની સામે રહે છે બધા સવાલમાં ગાંઠ…

નજર અમારી તો ઊંચી છે, અમને જાણ નથી,
કે કોણ બાંધી ગયું છે અમારી ચાલમાં ગાંઠ…

ન શ્વાસ સહેલથી ખેંચાય છે, ન દમ નીકળે,
ગળામાં કેવી આ બાંધી તમે વહાલમાં ગાંઠ…

પણ એને ખોલવાની નવરાશ છે ન હિંમત છે,
મને ખબર છે કે ક્યાં ક્યાં છે મારા હાલમાં ગાંઠ…

અહીં સમયના સકંજાથી કોણ છૂટે છે?
ઘડી ઘડીની પડેલી છે સાલ સાલમાં ગાંઠ…

તમારી યાદના ફેરાઓ કેવા મંગળ છે,
હજાર બાંધીને છોડી દીધી ખયાલમાં ગાંઠ…

જીવનની દોરી ઉભયની બહુ નિકટ થઈ ગઈ,
પડી જવાની હશે એમાં આજકાલમાં ગાંઠ…

‘મરીઝ’ ગાળીને એમાં જ પી રહ્યા છો શરાબ,
કદી ન પીવાની વાળી’તી જે રૂમાલમાં ગાંઠ?

– ‘મરીઝ’

View original post

Advertisements

2 thoughts on “

  1. જીવનની દોરી ઉભયની બહુ નિકટ થઈ ગઈ, પડી જવાની હશે એમાં આજકાલમાં ગાંઠ…

    ‘મરીઝ’ ગાળીને એમાં જ પી રહ્યા છો શરાબ, કદી ન પીવાની વાળી’તી જે રૂમાલમાં ગાંઠ?

    તોબા તોબા પીધા પછી ફરી પીએ ત્યામ સુધી…

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s