ગુજ્જુ છે! ગુજ્જુ રોક્સ ધ વર્લ્ડ!

ગુજરાતિઓ એ ગૌરવ લેવા જેવું

"સુરતી ઉંધીયુ"

.

સ્પીકર ઓન રાખજો, ખુબ મઝા આવશે!

.

.

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s