( 445 )મગજનાં બારીબારણાં ખુલ્લાં રાખીને વાંચવા જેવું પુસ્તક …………ગુણવંત શાહ

વિનોદ વિહાર

 namo-wash

 
 

 નરેન્દ્ર મોદી  ગાળ ખાતા રહ્યા અને મક્કમપણે પોતાનું કામ કરતા રહ્યાગુજરાતમાં ૨૦૦૨નાં કોમી હુલ્લડો થયાં પછીના એક દસકા દરમિયાન એક એવી આબોહવાનું નિર્માણ થયું જેમાં બે લક્ષણો સપાટી પર તરતાં થયાં: (૧) જો તમે નરેન્દ્ર મોદીને પેટ ભરીને ગાળો ભાંડો, તો જ તમે બૌદ્ધિક અને સેક્યુલર ગણાવ (૨) જો તમે નરેન્દ્ર મોદીના બચાવમાં એક શબ્દ બોલો કે લખો તો તમે અબૌદ્ધિક અને કોમવાદી આવી આબોહવાને મિડિયા દ્વારા જબરું પ્રોત્સાહન પ્રાપ્ત થયું. નરેન્દ્ર મોદી ગાળ ખાતા રહ્યા અને મક્કમપણે પોતાનું કામ કરતા રહ્યા. મગજનાં બારીબારણાં સંપૂર્ણપણે બંધ કરીને જે વિચારે તે મનુષ્ય બીજું બધું હોઇ શકે, પરંતુ ‘બૌદ્ધિક’ન હોઇ શકે.

ગુજરાતમાં અને દેશમાં સેક્યુલર કર્મશીલ તરીકે મોટે અવાજે બોલનારા કહેવાતા બૌદ્ધિકોનો એક એવો વર્ગ ઊભો થયો જેમણે નરેન્દ્ર મોદીની નિંદા કરવામાં સત્યની પરવા કરવાનું છોડી દીધું. એ જ વર્ગમાં કામ કરનારી સેક્યુલર કર્મશીલ એવી એક બહાદુર મહિ‌લાનો અંતરાત્મા જાગ્યો અને એણે ઢાલની બીજી બાજુએ સંતાયેલા સત્યની શોધ…

View original post 884 more words

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s