અંબા માતાની સ્તુતિ+ભારત અંગે ૧૪ આશ્ચર્યજનક સત્યો+

niravrave નિરવ રવે-સહજ ભાવોના દ્યોતક*

ગર        અંબા માતાની સ્તુતિ કરતી

 શ્રી નરેન્દ્ર મોદી રચિત  કાવ્ય રચના

Navratri grbo -NAMO -2

Navratri-git NAMO

સૌજન્ય  વિનોદભાઇ .

યા દેવી સર્વ ભૂતેષુ, માતૃ રૂપેણ સંસ્થિતા

નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ

જય અંબે .

From: “Hemant Kumar Thaker” <hkrthaker@gmail.com>
 

Next
India has fascinated many. Mark Twain called it ‘the cradle of the human race’ and 
Albert Einstein said that without India contribution to maths ‘no worthwhile scientific discovery could have been made’.
Business Insider has pulled together some staggering statistics from the sub-continent that will blow your mind.
 

Next
India’s road network is long enough to loop around earth over 117 times, says Business Insider
According to CIA World FactBook, India has a road network of 4.7 million kilometres, is the second largest in the world.
 

Next
New Delhi’s air is the most polluted in the world
New York Times reported that The World Health Organization recorded a PM…

View original post 696 more words

Advertisements

2 thoughts on “અંબા માતાની સ્તુતિ+ભારત અંગે ૧૪ આશ્ચર્યજનક સત્યો+

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s