જીવન વ્યવહાર શીખવતો ગ્રંથ : કુરાને શરીફ : ડો. મહેબૂબ દેસાઈ

Prof. Mehboob Desai's Blog

ઇસ્લામના પવિત્ર ધર્મગ્રંથ કુરાને શરીફનું સર્જન હજરત મહંમદ પયગમ્બર (સ.અ.વ.) પર ઉતરેલ વહી અર્થાત ખુદાના સંદેશો દ્વારા થયું છે. જો કે એ અદેહ્સો માત્ર ધાર્મિક ન અતા. પણ તે જીવન જીવવાની કળા શીખવતા હતા. તેમાં માનવીના જીવનના ત્રણ તબક્કો માટે વિવિધ આદેશો જોવા મળે છે. બાલ્ય, યુવા અને વૃદ્ધા અવસ્થામાં માનવીના કાર્યો અને ફરજોની સુંદર તેમાં છણાવટ છે. તે અંગેની આયાતો દ્રષ્ટાંતો અને કથાઓ સાથે આપવામાં આવેલ છે. પણ આપના આલિમો તેને લોકો સુધી પહોંચાડવામાં સફળ નથી રહ્યા.
જીવનમાં વેપાર અને વ્યવહારના સ્પષ્ટ આદેશો આપવામાં આવે છે.
આ ઉપરાત તેમાં મૂલ્યો અને આધ્યત્મિક પરંપરાના પાલન માટેની પણ આયાતો જોવા મળે છે. જેમ અકે પ્રેમ, દયા, કરુણા, અહિંસા, નીતિમત્તા, સત્ય, અને સર્વધર્મ સમભાવ જેવા અનેક વિષયો અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી છે.
તેમાં કથાઓ અને દ્રષ્ટાંતો દ્વારા ધર્મ, મુલ્ય અને અધ્યાત્મિક જ્ઞાન પણ આપવામાં આવેલ છે. એ દ્રષ્ટિએ આ ગ્રંથમાં માત્ર ધાર્મિક ગ્રંથ છે. પણ જીવન વ્યવહારનું સાચું અને નૈતિક જ્ઞાન…

View original post 487 more words

Advertisements

3 thoughts on “જીવન વ્યવહાર શીખવતો ગ્રંથ : કુરાને શરીફ : ડો. મહેબૂબ દેસાઈ

  1. આયાતો જોવા મળે છે. જેમ અકે પ્રેમ, દયા, કરુણા, અહિંસા, નીતિમત્તા, સત્ય, અને સર્વધર્મ સમભાવ જેવા અનેક વિષયો અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી છે.
    બધાને સમજાય તો ગેરસમજ દૂર થાય

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s