એ ભાઈ ! સફાઈ કરો

હાસ્ય દરબાર

સાભારરાત્રિ 

સ્વચ્છ ભારત અભિયાન માટે આનાથી વધારે સારો વિડિયો કદાચ નહીં હોય !

View original post

Advertisements

3 thoughts on “એ ભાઈ ! સફાઈ કરો

  1. તમે આ અગત્યની વાતની હળવી રજૂઆતને રિબ્લોગ કરી , તે બહુ જ ગમ્યું .
    બહુ જ કડક કાયદાઓ અને આવા નુસખા કદાચ પ્રજામાં સ્વચ્છતાની ભાવના પેદા કરી શકશે.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s